Trong giáo dục, không có gì đáng ngạc nhiên hơn là lượng ngu dốt mà nó tạo ra dưới dạng chân lý trì trệ "

Ngày 26 tháng 09 năm 2018

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Tin tức » Kế hoạch - Quyết định

Kế hoạch - Quyết định

Cập nhật lúc : 15:40 12/01/2018  

Quyết định thành lập đội phòng cháy chữa cháy tại cơ sở


QUYT ĐỊNH

“V/v Thành lập đội phòng cháy chữa cháy tại cơ sở”

 

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS THỐNG NHẤT

- Căn cứ Điều 44 của Luật phòng cháy và chữa cháy.

- Căn cứ Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sữa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy;

- Căn cứ Thông tư số 66/2014/TT-BCA ngày 16 tháng 12 năm 2014 của Bộ Công an Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 79/2014/NĐ-CP và các văn bản, quy phạm pháp luật có liên quan.

- Căn cứ tình hình thực tế tại Trường THCS Thống Nhất.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 Điều 1. Thành lập đội phòng cháy chữa cháy tại Trường THCS Thống Nhất(có danh sách kèm theo)

Điều 2:  Các Ông (bà) có tên trong đội chữa cháy của Trường THCS thống Nhất có nhiệm vụ tham gia cứu chữa, dập tắt đám cháy trong và ngoài phạm vi cơ sở khi có lệnh điều động.

Điều 3: Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Điều 4: Các Ông (bà) có tên ở Điều 1 và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Nguyễn Thị Minh Hương

Tải file

Số lượt xem : 1381

Chưa có bình luận nào cho bài viết này