Người nào để lại cho con cháu những điều trung nghĩa thì nhà ấy thịnh vượng. Kẻ nào để lại cho con cháu những mánh khoé gian hùng thì nhà ấy tất suy "

Ngày 16 tháng 07 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Tin tức » Kế hoạch - Quyết định

Kế hoạch - Quyết định

Cập nhật lúc : 11:02 23/10/2018  

QUY TẮC ỨNG XỬ TRONG NHÀ TRƯỜNG      PHÒNG GD-ĐT TP HUẾ                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM

TRƯỜNG THCS THỐNG NHẤT                               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

           

     Số:….QTƯX/THCS.TN                                        Huế, ngày 01 tháng 10 năm 2018

QUY TẮC ỨNG XỬ TRONG NHÀ TRƯỜNG

Thực hiện công văn số 353/PGD&ĐT-KH của Phòng Giáo dục – Đào tạo thành phố Huế về việc nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức, nếp sống văn minh đô thị, rèn luyện thân thể ở các trường TH và THCS trên địa bàn thành phố Huế giai đoạn 2015-20120, nay trường THCS Thống Nhất xây dựng quy tắc ứng xử trong nhà trường như sau:

I. Phạm vi và đối tượng áp dụng:

 Quy tắc ứng xử trong Trường THCS Thống Nhất (gọi tắt là Quy tắc ứng xử) áp dụng cho tất cả cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và học sinh đang công tác, học tập tại trường THCS Thống Nhất.

II. Quy định cụ thể:

1. Ứng xử giữa giáo viên và giáo viên:

- Phải tôn trọng, yêu thương và đoàn kết với đồng nghiệp.

- Sống hòa đồng, chan hòa, thân thiện.

- Ứng xử văn minh, lịch sự trước đồng nghiệp.

- Sẵn sàng giúp đỡ đồng nghiệp khi gặp khó khăn hoạn nạn.

- Biết tự phê bình và phê bình trong mỗi cá nhân trước tập thể.

- Góp ý chân thành và mang tính xây dựng khi đồng nghiệp làm việc gì chưa đúng.

- Lắng nghe sự góp ý của người khác.

- Nhìn nhận và đánh giá vấn đề một cách khách quan và trung thực.

- Biết lắng nghe, chia sẻ niềm vui, nỗi buồn trong công tác và cuộc sống.

- Biết hy sinh quyền lợi cá nhân, đặt quyền lợi của tập thể lên trên quyền lợi của cá nhân, một người hãy vì mọi người và tất cả vì học sinh thân yêu.

2. Ứng xử giữa giáo viên và học sinh:

- Tôn trọng ý kiến cá nhân, đối xử công bằng với tất cả học sinh.

- Ứng xử thân thiện, hòa nhã, không phân biệt đối xử.

- Giúp đỡ quan tâm các em có hoàn cảnh đặc biệt.

- Biết lắng nghe và cùng chia sẻ những khó khăn trong cuộc sống của các em. Thấu hiểu tâm tư tình cảm riêng, hoàn cảnh riêng của mỗi học sinh.

- Tùy vào từng đối tượng học sinh cụ thể mà có cách ứng xử riêng..

- Có tinh thần trách nhiệm cao trong cách cư xử đối với học sinh.

- Luôn là tấm gương sáng, mẫu mực cho học sinh noi theo.

- Luôn đặt tình thương và trách nhiệm lên trên hết.

3. Ứng xử giữa học sinh với học sinh:

- Luôn tôn trọng, hòa nhã, đoàn kết với bạn bè.

- Giúp đỡ bạn trong những lúc khó khăn, hoạn nạn.

- Giúp bạn học tập tiến bộ, tích cực. Không dùng những lời lẽ cử chỉ thiếu văn minh.

- Biết thông cảm, chia sẻ những buồn vui với bạn, cùng chung chí hướng, lý tưởng trong học tập cũng như trong sinh hoạt. Biết cảm ơn khi được bạn giúp đỡ.

- Khiêm tốn khi đánh giá về mình. Biết xin lỗi khi mắc lỗi với bạn.

- Thật thà, trung thực, biết nhường nhịn khi đối xử với bạn.

4. Ứng xử giữa học sinh với với thầy cô giáo và người lớn tuổi:

- Lễ phép, tôn trọng và vâng lời thầy cô giáo.

- Thân thiện nhưng giữ khoảng cách thầy - trò.

- Lễ phép kính trọng người  lớn tuổi.

- Có thái độ lễ phép, chào hỏi khi gặp thầy cô giáo và người lớn tuổi.

- Biết kính trên nhường dưới, đi thưa về trình.

- Giúp đỡ người lớn tuổi khi gặp khó khăn.

- Biết nói lời cảm ơn khi được giúp đỡ và biết xin lỗi khi mắc lỗi.

5. Ứng xử giữa giáo viên và phụ huynh:

- Xác định mối quan hệ mật thiết thường xuyên, qua lại nhằm trao đổi vấn đề vướng mắc của con em, học sinh, cùng nhẹ nhàng tháo gỡ.

- Thông tin hai chiều luôn được giữ vững.

- Luôn giữ vững uy tín phẩm chất đạo đức nhà giáo.

- Giữ vững mối quan hệ mật thiết nhưng phải giữ khoảng cách, tránh lạm dụng tình cảm.

III. Tổ chức thực hiện:

- Hiệu trưởng chịu trách nhiệm phổ biến, quán triệt đến toàn thể cán bộ, viên chức thuộc quyền và tổ chức thực hiện nghiêm túc quy tắc này

- Phối hợp với Công đoàn trong việc tuyên truyền, phổ biến, theo dõi, đánh giá xếp loại công chức.

IV. Hiệu lực thi hành:

Quy chế ứng xử này được thông qua trong hội đồng sư phạm nhà trường và áp dụng thực hiện từ năm học 2017-2018. Trong trường hợp có sự thay đổi, điều chỉnh quy định hoặc có các văn bản hướng dẫn của cấp trên thì được rà soát bổ sung hàng năm, quy tắc này sẽ được điều chỉnh bổ sung cho phù hợp, mọi sự thay đổi được lãnh đạo nhà trường thông qua và hiệu trưởng quyết định thực hiện.

Nơi nhận:                                                                       Hiệu trưởng

- 07 tổ CM;

- Đoàn – Đội;

- Niêm yết;

- Lưu: VT.

 

Số lượt xem : 43

Chưa có bình luận nào cho bài viết nàyCác tin khác