Chúng ta có thể dạy dựa trên kinh nghiệm, nhưng chúng ta không thể dạy các bài học kinh nghiệm "

Ngày 31 tháng 05 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Tin tức » Kế hoạch - Quyết định

Kế hoạch - Quyết định

KẾ HOẠCH Công tác kiểm tra năm học 2017 – 2018

  • KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CÔNG KHAI
    Căn cứ Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà ...