Sau thực phẩm, giáo dục là nhu cầu số một của dân tộc ''

Ngày 31 tháng 05 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thông báo

Thông báo

Cập nhật lúc : 15:49 23/10/2017  

Thông báo: Lịch tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo và các vấn đề liên quan của trường THCS Thống Nhất.

THÔNG BÁO

Lịch tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo

và các vấn đề liên quan của trường THCS Thống Nhất.

 

 

            - Căn cứ Luật tiếp công dân; Thực hiện Chỉ thị 35/CT-TW ngày 26/05/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo;

            - Thực hiện công văn số 1219/PGD&ĐT-TCCB ngày 08/12/2014 của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Huế về việc hướng dẫn công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo.

- Thực hiện kế hoạch số 25/KH-BGH ngày 15 tháng 12 năm 2015, nay trường THCS Thống Nhất thông báo lịch tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo như sau:

            1. Lịch tiếp công dân:

            1.1. Hiệu trưởng hoặc Phó Hiệu trưởng được phân công tiếp công dân tại nơi tiếp công dân của nhà trường trong giờ hành chính vào ngày Thứ Hai đầu tiên của tháng.

            1.2. Ngoài lịch tiếp công dân theo định kỳ, BGH thực hiện việc tiếp công dân trong trường hợp yêu cầu khẩn thiết theo quy định.

            2. Địa điểm tiếp công dân:

            Phòng Nghe Nhìn – Hội họp trường THCS Thống Nhất

            3. Thời gian tiếp công dân: Thứ Hai đầu tiên của tháng.

            Buổi sáng: Từ 8h30 đến 11h00

            Buổi chiều: Từ 14h00 đến 16h30.

STT

Thời gian

1

  Tháng 11/2016: Thứ 2, ngày 07/11/2016

2

  Tháng 12/2016: Thứ 2, ngày 05/12/2016

3

Tháng 1/2017: Thứ 2, ngày 02/01/2017

4

Tháng 2/2017: Thứ 2, ngày 06/02/2017

5

Tháng 3/2017: Thứ 2, ngày 06/03/2017

6

Tháng 4/2017: Thứ 2, ngày 03/04/2017

7

Tháng 5/2017: Thứ 2, ngày 01/05/2017

8

Tháng 6/2017: Thứ 2, ngày 05/06/2017

9

Tháng 7/2017: Thứ 2, ngày 03/07/2017

10

Tháng 8/2017: Thứ 2, ngày 07/08/2017

11

Tháng 9/2017: Thứ 2, ngày 04/09/2017

12

Tháng 10/2017: Thứ 2, ngày 02/10/2017

13

Tháng 11/2017: Thứ 2, ngày 06/11/2017

14

Tháng 12/2017: Thứ 2, ngày 04/12/2017

 

            Trường THCS Thống Nhất trân trọng thông báo để công dân được biết./.

 

                                                                                                                                                                                                                                                   Hiệu trưởng

 

Số lượt xem : 508

Các tin khác