Chúng ta có thể dạy dựa trên kinh nghiệm, nhưng chúng ta không thể dạy các bài học kinh nghiệm "

Ngày 25 tháng 06 năm 2018

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thông báo

Thông báo

Cập nhật lúc : 20:35 08/10/2017  

CÔNG KHAI NHÂN SỰ, CƠ SỞ VẬT CHẤT CỦA TRƯỜNG THCS THỐNG NHẤT

Tỉnh/thành phố: Thừa Thiên Huế Tên hiệu trưởng: Dương Luyến
Huyện/quận: TP Huế Điện thoại: 0543522981
Xã/phường: Thuận Thành Fax:           
Địa chỉ trường: 35 Đặng Dung Email: nghenhintn@yahoo.com.vn       
  Web: htpt://www.thcs-tnhat.tphue.thuathienhue.edu.vn   
Mã trực thuộc*:   Số điểm trường phụ 0
Tải file 1  

Số lượt xem : 182