Chúng ta có thể dạy dựa trên kinh nghiệm, nhưng chúng ta không thể dạy các bài học kinh nghiệm "

Ngày 19 tháng 12 năm 2018

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thông báo

Thông báo

Cập nhật lúc : 08:51 27/01/2018  

BẢNG THỐNG KÊ TỈ LỆ XẾP LOẠI HỌC LỰC VÀ HẠNH KIỂM HỌC KÌ 1 NĂM HỌC 2017 - 2018

BẢNG THỐNG KÊ TỈ LỆ XẾP LOẠI HỌC LỰC VÀ

HẠNH KIỂM HỌC KÌ 1

NĂM HỌC 2017 - 2018

Tải file 1  

Số lượt xem : 229

Các tin khác