Nhà trường phải luôn luôn có chủ trương tạo cho học trò một cá tính cân đối chớ không nên biến chúng thành một nhà chuyên môn "

Ngày 22 tháng 03 năm 2018

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thông báo

Thông báo

Cập nhật lúc : 08:51 27/01/2018  

BẢNG THỐNG KÊ TỈ LỆ XẾP LOẠI HỌC LỰC VÀ HẠNH KIỂM HỌC KÌ 1 NĂM HỌC 2017 - 2018

BẢNG THỐNG KÊ TỈ LỆ XẾP LOẠI HỌC LỰC VÀ

HẠNH KIỂM HỌC KÌ 1

NĂM HỌC 2017 - 2018

Tải file 1  

Số lượt xem : 37