In trang

Nguyễn Trãi về tác gia và tác phẩm
Cập nhật lúc : 11:25 13/09/2013

  Nhằm đáp ứng nhu cầu học tập, nghiên cứu một cách có hệ thống giá trị tư tưởng, giá rtị nghệ thuật về thơ văn Nguyễn Trãi, nhà xuất bản giáo dục vừa qua cho ra mắt bạn đọc : “ Nguyễn Trãi về tác giả và tác phẩm”. Bộ sách tập hợp chọn lọc các bài nghiên cứu có giá trị của nhiều tác giả: nhà phê bình văn học trong nước cũng như nước ngoài.

  Bộ sách sẽ giúp bạn đọc hiểu rõ hơn về hoàn cảnh, gia thế cũng như sự nghiệp sáng tác thơ văn vĩ đại của Nguyễn Trãi một cách hoàn chỉnh, sâu sắc và cụ thể.
Các bài viết được trình bày theo trình tự có hệ thống khoa học thuận tiện cho bạn đọc nghiên cứu như sau:
-         Phần mở đầu : Là phần niên biểu Nguyễn Trãi
-         Phần thứ nhất : Các bài nhận định về quan điểm văn học nghệ thuật của Nguyễn Trãi
-         Phần thứ hai : Các tác phẩm văn học của nguyễn Trãi
A. Văn chính luận: Dòng văn học luận chiến ngoại giao chống xâm lược
B. Thơ chữ Hán
C. Thơ chữ Nôm : Về đề tài thiên nhiên trong văn học yêu nước của Nguyễn Trãi
      -    Phần thứ ba: Nguyễn Trãi danh nhân văn hóa
                     * Tìm hiểu thơ văn Nguyễn Trãi không chỉ dọc tác phẩm của ông mà còn đi sâu nghiên cứu về thơ văn của tác giả và chính trong tập sách này giúp chúng ta phần nào hiểu rõ hơn những ý kiến, quan điểm tư tưởng cũng như niềm thao thức trăn trở vô biên được trải rộng trong hồn thơ đa dạng của ông.
                     * Đặc biệt là các bài viết đánh giá cao về các tác phẩm Nguyễn Trãi của các nhà văn, nhà chính trị trong nước cũng như nước ngoài như Phạm Văn Động, Võ Nguyên Gíap, Đặng Thai Mai, Hoàng Trung Thông, Pierre Richard Feray ( Pháp) và Amadou Mahatar M’Bow ( Tổng giám đốc UNESCO).
                    * Các bài viết được sắp xếp theo hệ thống từng chủ đề, cuối mỗi bài còn đưa ra các tên sách để tiện cho việc tham khảo thêm
                    * Đối với học sinh các lớp bồi dưỡng học sinh giỏi, các em có thể tìm hiểu sâu sắc về phần bình và luận hai tác phẩm lớn thể văn chính luận đã lôi cuốn được nhiều nước trên thế giới quan tâm tìm hiểu : Quân trung từ mệnh tập, Bình ngô đại cáo.
            Nguyễn Trãi là một vị anh hùng cứư quốc, một nhà giáo dục học, nhà văn chính trị, nhà ngoại giao, nhà sử học, nhà địa lý học và một nhà thi sĩ. Sự nghiệp văn chương của Nguyễn Trải là của một thời và của muôn đời. Những ý kiến dánh giá về ông qua các thời đại được tập hợp trong tập sách này giúp người dọc hiểu được vị trí và sự đóng góp của ông cho văn học nước nhà và văn học nước ngoài. Hy vọng cuốn sách góp phần nhỏ vào việc nghiên cứư văn học của bạn đọc
            THƯ VIỆN THỐNG NHẤT