Cần phải lựa chọn một cách nghiêm ngặt xem nên học gì và không nên học gì ''

Ngày 20 tháng 02 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Lịch công tác

Năm 2019

Cập nhật lúc : 09:16 19/02/2019  

Tuần 8 năm 2019
Từ ngày 18/02/2019 đến ngày 24/02/2019

ThứBuổi sángBuổi chiều
Thứ Hai
(18/02/2019)

- Chào cờ; Hùng biện Tiếng Anh "Bảo vệ môi trường" (Em Hồ Đăng Quỳnh Trâm lớp 9/3); Đón đoàn SVTTSP 13 em HVAN và 5 em ĐHNT Huế.

- Dạy và học bình thường theo TKB.

- Hội ý công việc đầu tuần sau Chào cờ.

- Dạy và học bình thường theo TKB.

- Tiết 5: Chào cờ khối 6,7.

Thứ Ba
(19/02/2019)

- Dạy và học bình thường theo TKB.

- 9h30: Khám sức khỏe cho các học sinh thi đấu cấp thành phố (Viện QY268)

- Dạy và học bình thường theo TKB.

- 15h00: BGH làm việc với EUC.

Thứ Tư
(20/02/2019)

- Dạy và học bình thường theo TKB

- 6h30: Học sinh tham gia đội Nghi lễ tại Lễ giao nhận quân của thành phố (Em Phương Nhi 7/6, Em Lê Thanh 7/8, em Lạc Thư 8/2)

- Dạy và học bình thường theo TKB.

Thứ Năm
(21/02/2019)

- Dạy và học bình thường theo TKB.

- Dạy và học bình thường theo TKB.

- 15h30: Sinh hoạt tổ chuyên môn.

Thứ Sáu
(22/02/2019)

- Dạy và học bình thường theo TKB.

- Dạy và học bình thường theo TKB

Thứ Bảy
(23/02/2019)

- Dạy và học bình thường theo TKB

- Dạy và học bình thường theo TKB.

Chủ Nhật
(24/02/2019)