Bóng đen trong tâm hồn phải dùng kiến thức để đuổi đi''

Ngày 25 tháng 06 năm 2018

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Lịch công tác

Năm 2018

Cập nhật lúc : 16:24 09/05/2018  

Tuần 19 năm 2018
Từ ngày 07/05/2018 đến ngày 13/05/2018

ThứBuổi sángBuổi chiều
Thứ Hai
(07/05/2018)

KIỂM TRA HỌC KỲ II MÔN TOÁN 6, ANH VĂN 6

KIỂM TRA HỌC KỲ II MÔN ĐỊA 8, HÓA 8

Thứ Ba
(08/05/2018)

KIỂM TRA HỌC KỲ II MÔN LỊCH SỬ 7, SINH HỌC 7

KIỂM TRA HỌC KỲ II MÔN LỊCH SỬ 6, SINH HỌC 6

Thứ Tư
(09/05/2018)

- Khối 9 học bình thường, GVBM trả bài kiểm tra HKII

- Khối 8: nghỉ. GV chấm bài.

- Khối 6,7 nghỉ. GV vào học bạ, sổ Gọi tên ghi điểm K9

- GV tiếp tục chấm bài

Thứ Năm
(10/05/2018)

- HS nghỉ, GV chấm bài.

- Vào sổ học bạ, sổ GTGĐ K9

- BGH ký Học bạ K9

- GV coi kiểm tra môn Toán và TV lớp 5 (Theo DS)

- 15h00: Kiểm tra chéo Hồ sơ K9.

- Hội ý GVCN 9 sau khi kiểm tra chéo hồ sơ xong.

- GV coi kiểm tra môn Toán và TV lớp 5 (Theo DS)

Thứ Sáu
(11/05/2018)

- Dạy và học bình thường theo TKB. GVBM tiếp tục trả bài Kiểm tra HKII cho HS, điều chỉnh nếu có sai sót.

- Hạn cuổi TT nộp hồ sơ thi đua: chuẩn NNGV, Phiếu đánh giá CCVC, Bổ sung LL...

- GV chấm Môn AV (Nghe, Đọc, Viết) lớp 5 (Theo DS)

- Dạy và học bình thường theo TKB. GVBM trả bài Kiểm tra HKII cho HS, điều chỉnh nếu có sai sót.

- Nộp bản tổng hợp Khảo sát GD đạo đức lên Phòng GD-ĐT

Thứ Bảy
(12/05/2018)

- In hai mặt chất lượng 6,7,8 để HT duyệt.

- Chuyển hai mặt chất lượng 6,7,8 cho GVCN

- Hạn cuối TT nộp thống kê chất lượng bộ môn (Cô Nữ)

- GV chấm môn TV và Toán lớp 5 tại trường Thiểu học (Theo DS)

- GV chấm môn TV và Toán lớp 5 tại trường TH (theo DS)

Chủ Nhật
(13/05/2018)