Anh không thể dạy cho con người bất cứ điều gì, mà anh chỉ có thể giúp người ấy tự tìm ra chân lý "

Ngày 22 tháng 03 năm 2018

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Lịch công tác

Năm 2018

Cập nhật lúc : 09:46 19/03/2018  

Tuần 12 năm 2018
Từ ngày 19/03/2018 đến ngày 25/03/2018

ThứBuổi sángBuổi chiều
Thứ Hai
(19/03/2018)

- Chào cờ, Tuyên truyền lịch sử ngày 26/3.

- Hội ý công việc đầu tuần sau Chào cờ.

- Dạy và học bình thường theo TKB

- Dạy và học bình thường theo tkb

- Tiết 5: Chào cờ, chương trình giao lưu "Thắp sáng ước mơ"

Thứ Ba
(20/03/2018)

- Dạy và học bình thường theo TKB

- Dạy và học bình thường theo TKB

- 16h30: Đại hội Chi bộ trù bị

Thứ Tư
(21/03/2018)

- Dạy và học bình thường theo TKB.

- 8h00: Họp các Tiểu ban Trại.

- Dạy và học bình thường theo TKB

Thứ Năm
(22/03/2018)

- Dạy và học bình thường theo TKB

- K 6,7 nghỉ học.

- 13h45: Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2018-2020

Thứ Sáu
(23/03/2018)

- Dạy và hcoj bình thường theo TKB

- Dạy và học bình thường theo TKB

Thứ Bảy
(24/03/2018)

- K 8 nghỉ

- Hội trại 26/3 dành cho khối 9

- Khối 6,7 nghỉ.

- Hội trại 26/3 dành cho K9

Chủ Nhật
(25/03/2018)

- 8h00: Bế mạc Hội trại.