Học vấn không có quê hương, người học phải có tổ quốc ''

Ngày 19 tháng 12 năm 2018

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Lịch công tác

Năm 2018

Cập nhật lúc : 10:39 17/12/2018  

Tuần 51 năm 2018
Từ ngày 17/12/2018 đến ngày 23/12/2018

ThứBuổi sángBuổi chiều
Thứ Hai
(17/12/2018)

- Chào cờ; Câu chuyện dưới cờ "Nhật ký Đặng Thùy Trâm".

- Dạy và học bình thường theo TKB

- Hội ý công việc sau chào cờ giữa BGH và Tổ TH-VP.

- Dạy và học bình thường theo TKB

- Tiết 5: Chào cờ khối 6,7.

Thứ Ba
(18/12/2018)

- Dạy và học bình thường theo TKB.

- Dạy và học bình thường theo TKB

Thứ Tư
(19/12/2018)

- Dạy và học bình thường theo TKB

- 8h: nhận đề kiểm tra tại Sở GD; 9h: nhận đề thi tại Phòng GD (Thầy Trung Dũng và thầy Thành)

- Dạy và học bình thường theo TKB

- 13h45: Học Nghị quyết Đại hội Công ddaonf 12 tại Thành Ủy (cô Như Ý dự)

Thứ Năm
(20/12/2018)

Kiểm tra HK1 VĂN 7-GDCD 7

Kiểm tra HKI VĂN 8- LÝ 8

Thứ Sáu
(21/12/2018)

VĂN 9- LÝ 9

SỬ 8 - SINH 8.

- 8h: BGH- ĐOàn - Đội thăm BCH Quân sự Tỉnh và Viện QY 268

- 16h00: Gặp mặt cựu quân nhân.

Thứ Bảy
(22/12/2018)

ANH VĂN 9 - SINH 9

VĂN 6 - GDCD 6

Chủ Nhật
(23/12/2018)