Một ông thầy mà không dạy cho học trò được việc ham muốn học tập thì chỉ là đập búa trên sắt nguội mà thôi "

Ngày 16 tháng 07 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế Hoạch - Quyết định

Kế Hoạch - Quyết định

Cập nhật lúc : 08:29 10/11/2017  

Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ Công nghệ thông tin năm học 2017-2018

KẾ HOẠCH

Thực hiện nhiệm vụ Công nghệ thông tin năm học 2017-2018

 

Kính gửi: Các trường Mầm non, Tiểu học, THCS trực thuộc

        

           Thực hiện Công văn số 2368/SGDĐT-KH&CNTT, ngày 02/10/2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh Thừa Thiên Huế về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2017-2018, Phòng GD&ĐT hướng dẫn các đơn vị thực hiện nhiệm vụ Công nghệ Thông tin (CNTT) năm học 2017-2018  như sau:

I. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM                                                                                                                                                                      

           1. Triển khai có hiệu quả Đề án tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và hỗ trợ các hoạt động dạy - học, nghiên cứu khoa học góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025 (được phê duyệt theo Quyết định số 117/QĐ-TTg ngày 25/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ).

           2. Tập trung xây dựng hệ thống thông tin kết nối liên thông giữa Bộ với các Sở, Phòng giáo dục và đào tạo, các cơ sở giáo dục; xây dựng và đưa vào sử dụng thống nhất toàn ngành các cơ sở dữ liệu về giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông; triển khai hệ thống phần mềm quản lý trong các trường học; triển khai hệ thống hội nghị truyền hình, tập huấn qua mạng phục vụ toàn ngành; tăng cường áp dụng phương thức tuyển sinh đầu cấp học qua mạng, cung cấp dịch vụ công trực tuyến.

           3. Tăng cường sử dụng sổ điện tử trong nhà trường; tập trung xây dựng và  khai thác sử dụng có hiệu quả kho bài giảng e-learning, kho học liệu số của ngành phục vụ nhu cầu tự học của người học và đổi mới, sáng tạo trong hoạt động dạy, học; Xây dựng mô hình ứng dụng CNTT trong công tác điều hành quản lý, dạy và học từ Sở GD&ĐT đến các Phòng GD&ĐT, các cơ sở giáo dục, ứng dụng giải pháp trường học điện tử, lớp học điện tử (giải pháp giáo dục thông minh) ở những nơi có điều kiện nhằm nâng cao chất lượng dạy học.

II. NHIỆM VỤ CỤ THỂ

1. Ứng dụng CNTT trong các hoạt động điều hành và quản lý giáo dục

           a) Triển khai dự án xây dựng cơ sở dữ liệu toàn ngành về giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông của Bộ GD&ĐT đáp ứng nhu cầu thông tin quản lý giáo dục một cách đầy đủ, chính xác, kịp thời cho các cấp từ trường học, Phòng, Sở và Bộ GD&ĐT.

           b) Triển khai phần mềm quản lý hành chính điện tử (e-office) - kết nối các trường với Phòng GD&ĐT, Sở GD&ĐT, Bộ GD&ĐT để phục vụ trao đổi thông tin, văn bản chỉ đạo, quản lý điều hành trên môi trường mạng.

           c) Tiếp tục sử dụng có hiệu quả hệ thống họp qua mạng (công nghệ web conferencing) tại địa chỉ http://hop.moet.edu.vn đã được Bộ cấp cho Sở và hệ thống hội nghị trực tuyến (công nghệ video conferencing) kết nối giữa Bộ với các Sở GD&ĐT khi Bộ triển khai.

           d) Triển khai đồng bộ phần mềm quản lý trường học từ mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên. Yêu cầu: triển khai tối thiểu các mô đun quản lý học sinh, đội ngũ, xếp thời khóa biểu; sử dụng công nghệ trực tuyến; đảm bảo kết nối liên thông dữ liệu từ trường đến phòng, sở; tăng cường sử dụng sổ điện tử trong quản lý và lưu trữ.

           e) Tiếp tục triển khai có hiệu quả các hệ thống thông tin dùng chung toàn ngành của Bộ GDĐT, Sở GD&ĐT cụ thể là:

- Hệ thống thông tin quản lý phổ cập giáo dục và chống mù chữ, tại địa chỉ: http://pcgd.moet.gov.vn.

- Phần mềm thống kê số liệu quản lý giáo dục (EMIS) tại địa chỉ: http://thongke.moet.gov.vn.

- Phần mềm thống kê chất lượng giáo dục tiểu học (EQMS).

           f) Triển khai các dịch vụ công trực tuyến, đặc biệt các dịch vụ công phục vụ phụ huynh, học sinh, một số dịch vụ cụ thể:

- Dịch vụ xét tuyển học sinh đầu cấp (cung cấp đầy đủ các loại mẫu đơn, nộp hồ sơ trực tuyến, công khai danh sách đăng ký, công khai kết quả xét tuyển và trả kết quả qua mạng).

- Cung cấp miễn phí thông báo điểm học tập và rèn luyện qua tin nhắn OTT, email và website trường học (hạn chế sử dụng hệ thống nhắn tin thu phí qua điện thoại di động).

           g) Phổ biến đến cán bộ, giáo viên, học sinh và nhà trường khai thác hiệu quả các hệ thống thông tin của Bộ gồm:

           Cổng thông tin điện tử của Bộ GDĐT tại địa chỉ http://moet.gov.vn.

           Cổng thông tin thi và tuyển sinh của Bộ GDĐT tại địa chỉ http://thituyensinh.vn.

           h) Hằng ngày cập nhật thông tin lên trang web của đơn vị và nhận thông tin từ website của Phòng, Sở…

2. Ứng dụng CNTT đổi mới nội dung, phương pháp dạy, học và kiểm tra đánh giá

           a) Các đơn vị phổ biến, hướng dẫn giáo viên, học sinh khai thác kho bài giảng e-Learning của Bộ GDĐT tại địa chỉ http://elearning.moet.edu.vn  nhằm đổi mới nội dung, phương pháp dạy và học. Tiếp tục khuyến khích giáo viên tham gia xây dựng bài giảng e-learning để đóng góp vào các kho bài giảng của trường, phòng, sở và Bộ GDĐT.

           b) Ứng dụng CNTT đổi mới phương pháp dạy và học theo hướng giáo viên chủ động tích hợp CNTT vào từng môn học để nâng cao hiệu quả bài giảng, sử dụng phần mềm trình chiếu, kết hợp các phần mềm mô phỏng, thí nghiệm ảo và phần mềm dạy học. Hạn chế lạm dụng CNTT trong dạy học hoặc ứng dụng một cách miễn cưỡng.

           c) Tăng cường sử dụng trang “Trường học kết nối” của Bộ GDĐT phục vụ trao đổi chuyên môn, đổi mới nội dung, phương pháp dạy học trong nhà trường.

           d) Triển khai giải pháp trường học điện tử, lớp học điện tử (các giải pháp giáo dục thông minh) ở những trường có điều kiện nhằm ứng dụng những công nghệ tiên tiến, đổi mới mạnh mẽ phương pháp dạy - học. Các đơn vị xây dựng lộ trình triển khai phù hợp, tổ chức thí điểm để đánh giá, điều chỉnh và hoàn thiện mô hình sao cho phát huy tối đa hiệu quả đầu tư, làm cơ sở để triển khai nhân rộng.

3. Triển khai hạ tầng và thiết bị CNTT

           a) Hoàn thành nối cáp quang Internet trường học. Khuyến khích nhà trường sử dụng Internet đồng thời của nhiều nhà mạng khác nhau để mở rộng băng thông và ổn định chất lượng kết nối Internet (Các trường liên hệ trực tiếp ông Phan Văn Hùng – số điện thoại 0974353050 - Giám Đốc Viettel thành Phố Huế để được hỗ trợ kết nối cáp quang Internet trường học miễn phí).

           b) Trang bị đủ thiết bị CNTT phục vụ công tác quản lý, điều hành: mỗi trường trang bị ít nhất 02 bộ máy tính, 01 máy in và 01 webcam. Mỗi tổ bộ môn trong trường có máy tính dùng chung.

           c) Trang bị thiết bị CNTT thiết yếu phục vụ đổi mới phương pháp dạy - học trên lớp học; trang bị đủ máy tính phục vụ dạy – học môn Tin học ở các trường mầm non có từ 4-6 máy tính/phòng học Kidsmart, tiểu học tối thiểu 2 học sinh/1 máy tính, trung học cơ sở 01 học sinh/1 máy tính. Các phòng máy tính phục vụ dạy học phải được nối mạng Internet.

           d) Triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn an ninh thông tin đối với các hệ thống CNTT (phần cứng, phần mềm, wesbite...). Thường xuyên rà soát, khắc phục các nguy cơ mất an toàn, an ninh thông tin. Đẩy mạnh tuyên truyền tới toàn thể cán bộ, giáo viên và học sinh kỹ năng nhận biết, phòng tránh các nguy cơ mất an toàn thông tin đối với các thiết bị cá nhân như điện thoại thông minh, máy tính, máy tính bảng, máy tính cá nhân.

 

 

4. Bồi dưỡng kỹ năng ứng dụng CNTT cho giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục

           a) Nội dung bồi dưỡng phải bám sát với nhu cầu thực tiễn về ứng dụng CNTT của giáo viên và cán bộ quản lý. Xem xét, nghiên cứu một số nội dung sau đây để đưa vào các lớp tập huấn một cách phù hợp với thực tiễn của địa phương:

           - Nâng cao năng lực ứng dụng CNTT đáp ứng chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông; Kỹ năng đảm bảo an toàn, an ninh thông tin; Kỹ năng khai thác sử dụng có hiệu quả các phần mềm quản lý trong nhà trường.

           - Kỹ năng sử dụng phần mềm trình chiếu, phần mềm hỗ trợ soạn bài giảng tương tác, phần mềm mô phỏng, thí nghiệm ảo, phần mềm dạy học để đổi mới nội dung, phương pháp dạy học trên lớp học.

           - Kỹ năng xây dựng bài giảng e-Learning, xây dựng sách giáo khoa điện tử; khai thác các nguồn học liệu, kỹ năng tìm kiếm thông tin trên Internet…

           - Kỹ năng cài đặt hệ điều hành và các phần mềm ứng dụng cơ bản; kỹ năng sửa chữa, khắc phục những hỏng hóc đơn giản của máy tính và thiết bị CNTT; kỹ năng quản lý, khai thác, sử dụng thiết bị CNTT phục vụ dạy học.

           - Tham khảo chuẩn quốc tế vào thí điểm bồi dưỡng giáo viên về kỹ năng CNTT ở những trường học có điều kiện và yêu cầu cao về nhân lực ứng dụng CNTT.

           b) Tăng cường triển khai tập huấn giáo viên và cán bộ quản lý qua mạng: Bộ GDĐT cung cấp Cổng bồi dưỡng trực tuyến, các trường hướng dẫn giáo viên truy cập vào địa chỉ http://taphuan.moet.edu.vn; hệ thống phòng họp trực tuyến http://hop.moet.edu.vn;

5. Khai thác, sử dụng phần mềm tự do nguồn mở

           a) Tiếp tục triển khai Thông tư số 08/2010/TT-BGDĐT ngày 01/03/2010 của Bộ GD&ĐT quy định về sử dụng phần mềm tự do nguồn mở trong các cơ sở giáo dục.

           b) Tăng cường sử dụng phần mềm tự do nguồn mở vào dạy môn Tin học tại các nhà trường.

           c) Nghiên cứu áp dụng hệ thống phần mềm mã nguồn mở Nukeviet trong việc xây dựng và triển khai website giáo dục.

III. MỘT SỐ NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH ỨNG DỤNG CNTT TRONG NĂM HỌC 2017-2018

Các nhiệm vụ cần lưu ý thực hiện

           Ngoài các nhiệm vụ trọng tâm thực hiện nhiệm vụ CNTT của Sở GD-ĐT hướng dẫn, các đơn vị lưu ý thực hiện phần nhiệm vụ trong năm học 2017-2018 của Kế hoạch đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong Giáo dục và Đào tạo giai đoạn 2016-2020 của Ngành, cụ thể như sau:

           1. Các đơn vị nghiên cứu mô hình ứng dụng CNTT trong trường phổ thông (Phụ lục 1) và các văn bản quy phạm pháp luật về ứng dụng CNTT (Phụ lục 2) để thực hiện.

           2. Nghiên cứu đầy đủ các nhiệm vụ thực hiện trong năm học 2017-2018 của Kế hoạch 1252/KH-SGDĐT ngày 22/5/2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo để quán triệt thực hiện. Thực hiện và triển khai đúng tiến độ trong kế hoạch của các đơn vị đã đề ra.

           3. Triển khai áp dụng một số phần mềm dạy học, quản lý (phần mềm quản lý thư viện tích hợp vào cổng thông tin GD&ĐT, phần mềm soạn giảng e-Leaming). Triển khai mạnh mẽ các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4.

           4. Chuẩn bị công cụ soạn giảng e-learning (tự viết hoặc mua phần mềm) và bước đầu xây dựng kho tư liệu bài giảng e-Leaning của đơn vị và toàn ngành. Sử dụng phần mềm Viettel Study.

           5. Đánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng CNTT của các cơ quan quản lý và đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo trực thuộc Phòng GD&ĐT.

           6. Chuẩn bị điều kiện về cơ sở vật chất, nhân lực xây dựng hệ thống phòng họp trực tuyến, phòng học các cấp.

           Các giải pháp

           1. Kiện toàn tổ chức bộ phận phụ trách CNTT:

           a) Đối với phòng GDĐT: phân công Lãnh đạo phòng phụ trách và chuyên viên làm đầu mối theo dõi, triển khai nhiệm vụ CNTT.

           b) Đối với mỗi nhà trường: phân công một lãnh đạo trường và cán bộ của trường đảm nhận vị trí việc làm CNTT (vị trí việc làm theo Thông tư số 16/2017/TT-BGDĐT) làm đầu mối theo dõi, phụ trách.

           2. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền thông qua các hội nghị, hội thảo, cuộc thi để nâng cao nhận thức cho cán bộ quản lý và giáo viên về vai trò của ứng dụng CNTT trong các hoạt động GD&ĐT (một trong 9 nhiệm vụ trọng tâm của ngành GDĐT).

           3. Tăng cường công tác thể chế: các cơ quan, nhà trường cần ban hành quy chế quản lý, duy trì và khai thác sử dụng các hệ thống CNTT, phân công cụ thể trách nhiệm về quản lý, sử dụng hệ thống; triển khai ứng dụng CNTT phải đi đôi với việc đảm bảo an toàn, an ninh thông tin; có các hình thức khen thưởng các đơn vị, cá nhân làm tốt; có các biện pháp, chế tài đối với các đơn vị chưa hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

           4. Tăng cường huy động nguồn lực xã hội hóa; phối hợp có hiệu quả việc đầu tư với thuê dịch vụ CNTT (quy định tại Quyết định số 80/2014/QĐ-TTg ngày 30/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ).

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

           Căn cứ các nhiệm vụ, giải pháp triển khai ứng dụng CNTT năm học 2017-2018 tại văn bản này (bao gồm 2 Phụ lục kèm theo), Phòng GD&ĐT yêu cầu các đơn vị trực thuộc thực hiện các nội dung sau:

           1. Xây dựng kế hoạch, triển khai nhiệm vụ CNTT năm học 2017-2018.

           2. Tổ chức sơ kết, tổng kết đánh giá tình hình ứng dụng CNTT giữa năm học và tổng kết gửi về Phòng GD&ĐT trước ngày 05/01/2018, 01/6/2018 để  Phòng tổng hợp báo cáo Sở.

           Trên đây là các nội dung hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2017-2018, Phòng GD&ĐT yêu cầu các đơn vị triển khai tốt các nội dung hướng dẫn trên, thực hiện đầy đủ và kịp thời chế độ báo cáo theo quy định.

Tải file 1  

Số lượt xem : 203

Các tin khác