Hỏi một câu chỉ dốt chốc lát. Nhưng không hỏi sẽ dốt nát cả đời ''

Ngày 16 tháng 07 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế Hoạch - Quyết định

Kế Hoạch - Quyết định

Cập nhật lúc : 13:47 30/10/2017  

DANH SÁCH TÊN ĐỀ TÀI SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM. ĐĂNG KÝ DANH HIỆU CSTĐ CẤP TỈNH - CSTĐ CƠ SỞ

 

DANH SÁCH TÊN ĐỀ TÀI SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM

       ĐĂNG KÝ DANH HIỆU CSTĐ CẤP TỈNH - CSTĐ CƠ SỞ 

NĂM HỌC 2017-2018 

 

 
STT Họ và tên Chức vụ - Đơn vị Tên đề tài SKKN
(dành cho CSTĐ cơ sở trở lên)
1 Nguyễn Thị Linh Chi GV trường THCS Thống Nhất Giáo dục giới tính cho học sinh trong giảng dạy sinh học 8
2 Nguyễn Văn Chơn Tổ trưởng, GV trường THCS Thống Nhất Hướng dẫn học sinh sử dụng máy tính cầm tay để tìm lời giải cho một số dạng toán về đa thức
3 Nguyễn Thị Bích Hà Tổ trưởng, GV trường THCS Thống Nhất Một số kinh nghiệm để dạy tốt phần vẽ kĩ thuật môn Công nghệ 8
4 Lê Thị Liên Hạ Tổ phó, GV trường THCS Thống Nhất Một số biện pháp để nâng cao hiệu quả công tác bồi dưỡng học sinh giỏi môn Lịch sử 9
5 Hoàng Thị Nhất Hạnh Tổ phó, GV trường THCS Thống Nhất Một số biện pháp giúp học sinh THCS nói tốt tiếng Pháp
6 Hà Thị Thu Hương GV trường THCS Thống Nhất Vận dụng thơ ca trong dạy học lịch sử khối THCS
7 Nguyễn Thị Minh Hương Hiệu phó trường THCS Thống Nhất Công tác giáo dục, rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh ở trường THCS
8 Cao Thị Trúc Mai GV trường THCS Thống Nhất Một số phương pháp giải bài tập quang học môn Vật lý 7
9 Chế Văn Nga Tổ trưởng, GV trường THCS Thống Nhất Một số phương pháp huấn luyện môn Điền kinh trong trường THCS
10 Đoàn Thị Nga Tổ trưởng, GV trường THCS Thống Nhất Luyện kĩ năng nói cho học sinh qua tiết luyện nói kể chuyện - Tiết 29 - Ngữ văn 6
11 Nguyễn Thị Minh Phương Tổ phó, GV trường THCS Thống Nhất Một số kinh nghiệm giải bài tập hóa 8
12 Đoàn Trung Thành GV trường THCS Thống Nhất Vài phương pháp chứng minh ba điểm thẳng hàng hay gặp ở bậc THCS
13 Lê Xuân Thạnh GV trường THCS Thống Nhất Kinh nghiệm sử dụng nhiều thiết bị dạy học trong khi giảng dạy tin học
14 Hồ Huỳnh Thủy Tiên GV trường THCS Thống Nhất Một số chuyên đề nâng cao bồi dưỡng học sinh giỏi môn máy tính cầm tay cấp THCS
15 Phạm Thị Thu Trang GV trường THCS Thống Nhất Một số kinh nghiệm khi dạy phần trồng trọt môn Công nghệ 7
16 Trần Thị Khánh Trâm GV trường THCS Thống Nhất Xây dựng tập thể lớp có môi trường học tập tốt ảnh hưởng như thế nào đến việc giáo dục học
sinh cá biệt
17 Nguyễn Phước Như Ý Hiệu phó trường THCS Thống Nhất Một số biện pháp giáo dục học sinh chưa chăm, chưa ngoan.

Tổng cộng danh sách có: 17 người.
 

 

STT Họ và tên Chức vụ - Đơn vị Tên đề tài SKKN
(dành cho CSTĐ cơ sở trở lên)
1 Nguyễn Thị Linh Chi GV trường THCS Thống Nhất Giáo dục giới tính cho học sinh trong giảng dạy sinh học 8
2 Nguyễn Văn Chơn Tổ trưởng, GV trường THCS Thống Nhất Hướng dẫn học sinh sử dụng máy tính cầm tay để tìm lời giải cho một số dạng toán về đa thức
3 Nguyễn Thị Bích Hà Tổ trưởng, GV trường THCS Thống Nhất Một số kinh nghiệm để dạy tốt phần vẽ kĩ thuật môn Công nghệ 8
4 Lê Thị Liên Hạ Tổ phó, GV trường THCS Thống Nhất Một số biện pháp để nâng cao hiệu quả công tác bồi dưỡng học sinh giỏi môn Lịch sử 9
5 Hoàng Thị Nhất Hạnh Tổ phó, GV trường THCS Thống Nhất Một số biện pháp giúp học sinh THCS nói tốt tiếng Pháp
6 Hà Thị Thu Hương GV trường THCS Thống Nhất Vận dụng thơ ca trong dạy học lịch sử khối THCS
7 Nguyễn Thị Minh Hương Hiệu phó trường THCS Thống Nhất Công tác giáo dục, rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh ở trường THCS
8 Cao Thị Trúc Mai GV trường THCS Thống Nhất Một số phương pháp giải bài tập quang học môn Vật lý 7
9 Chế Văn Nga Tổ trưởng, GV trường THCS Thống Nhất Một số phương pháp huấn luyện môn Điền kinh trong trường THCS
10 Đoàn Thị Nga Tổ trưởng, GV trường THCS Thống Nhất Luyện kĩ năng nói cho học sinh qua tiết luyện nói kể chuyện - Tiết 29 - Ngữ văn 6
11 Nguyễn Thị Minh Phương Tổ phó, GV trường THCS Thống Nhất Một số kinh nghiệm giải bài tập hóa 8
12 Đoàn Trung Thành GV trường THCS Thống Nhất Vài phương pháp chứng minh ba điểm thẳng hàng hay gặp ở bậc THCS
13 Lê Xuân Thạnh GV trường THCS Thống Nhất Kinh nghiệm sử dụng nhiều thiết bị dạy học trong khi giảng dạy tin học
14 Hồ Huỳnh Thủy Tiên GV trường THCS Thống Nhất Một số chuyên đề nâng cao bồi dưỡng học sinh giỏi môn máy tính cầm tay cấp THCS
15 Phạm Thị Thu Trang GV trường THCS Thống Nhất Một số kinh nghiệm khi dạy phần trồng trọt môn Công nghệ 7
16 Trần Thị Khánh Trâm GV trường THCS Thống Nhất Xây dựng tập thể lớp có môi trường học tập tốt ảnh hưởng như thế nào đến việc giáo dục học
sinh cá biệt
17 Nguyễn Phước Như Ý Hiệu phó trường THCS Thống Nhất Một số biện pháp giáo dục học sinh chưa chăm, chưa ngoan

Số lượt xem : 256

Các tin khác