Giáo dục là làm cho con người tìm thấy chính mình''

Ngày 16 tháng 07 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế Hoạch - Quyết định

Kế Hoạch - Quyết định

Cập nhật lúc : 13:36 30/10/2017  

DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐĂNG KÝ DANH HIỆU CHIẾN SỸ THI ĐUA CƠ SỞ

 DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐĂNG KÝ DANH HIỆU CHIẾN SỸ THI ĐUA CƠ SỞ

NĂM HỌC 2017-2018


STT Họ và tên Chức vụ- Đơn vị Danh hiệu thi đua đã đạt Danh hiệu đề nghị
Năm học: 2017-2018
Năm học
2015-2016
Năm học
2016-2017
Danh hiệu HTKT (Khen cao)
1 Nguyễn Thị Linh Chi GV trường THCS Thống Nhất LĐTT LĐTT CSTĐ CƠ SỞ  
2 Nguyễn Văn Chơn Tổ trưởng, GV trường THCS Thống Nhất LĐTT LĐTT CSTĐ CƠ SỞ  
3 Nguyễn Thị Bích Hà Tổ trưởng, GV trường THCS Thống Nhất LĐTT LĐTT CSTĐ CƠ SỞ  
4 Lê Thị Liên Hạ Tổ phó, GV trường THCS Thống Nhất CSTĐ CƠ SỞ CSTĐ CƠ SỞ CSTĐ CƠ SỞ  
5 Hoàng Thị Nhất Hạnh Tổ phó, GV trường THCS Thống Nhất LĐTT CSTĐ CƠ SỞ CSTĐ CƠ SỞ  
6 Hà Thị Thu Hương GV trường THCS Thống Nhất CSTĐ CƠ SỞ LĐTT CSTĐ CƠ SỞ  
7 Nguyễn Thị Minh Hương Hiệu phó trường THCS Thống Nhất CSTĐ CƠ SỞ CSTĐ CƠ SỞ CSTĐ CƠ SỞ  
8 Cao Thị Trúc Mai GV trường THCS Thống Nhất LĐTT LĐTT CSTĐ CƠ SỞ  
9 Chế Văn Nga Tổ trưởng, GV trường THCS Thống Nhất LĐTT CSTĐ CƠ SỞ CSTĐ CƠ SỞ  
10 Đoàn Thị Nga Tổ trưởng, GV trường THCS Thống Nhất LĐTT CSTĐ CƠ SỞ CSTĐ CƠ SỞ  
11 Nguyễn Thị Minh Phương Tổ phó, GV trường THCS Thống Nhất CSTĐ CƠ SỞ LĐTT CSTĐ CƠ SỞ  
12 Đoàn Trung Thành GV trường THCS Thống Nhất LĐTT LĐTT CSTĐ CƠ SỞ  
13 Lê Xuân Thạnh GV trường THCS Thống Nhất LĐTT LĐTT CSTĐ CƠ SỞ  
14 Hồ Huỳnh Thủy Tiên GV trường THCS Thống Nhất LĐTT LĐTT CSTĐ CƠ SỞ  
15 Phạm Thị Thu Trang GV trường THCS Thống Nhất LĐTT LĐTT CSTĐ CƠ SỞ  
16 Trần Thị Khánh Trâm GV trường THCS Thống Nhất LĐTT LĐTT CSTĐ CƠ SỞ  
17 Nguyễn Phước Như Ý Hiệu phó trường THCS Thống Nhất CSTĐ CƠ SỞ CSTĐ CƠ SỞ CSTĐ CƠ SỞ  

 

Tổng cộng danh sách có 17 người (Xếp danh sách theo thứ tự A, B, C)

Số lượt xem : 107

Các tin khác