Thứ Hai, 18/03/2019

Buổi sáng

Chào cờ Tuần 29 (T10HKII); Tuyên truyền 88 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Dạy và học bình thường theo TKB.

Hội ý công việc đầu tuần. GV cập nhật Điểm, LBG trên cổng Sở và sổ GTGĐ kịp thời.

Buổi chiều

Dạy và học bình thường theo TKB

Chào cờ K6,7 (Tiết 5)

Thứ Ba, 19/03/2019

Buổi sáng

Dạy và học bình thường theo TKB.

Thi CK Hùng biện Tiếng Anh cấp Tỉnh tại trường Nguyễn Tri Phương (Em Tuyết Minh lớp 9/5) và 20 em HS lớp 7 đi cổ vũ.

Buổi chiều

Dạy và học bình thường theo TKB

Thi Hùng biện Tiếng Anh cấp Tỉnh và tổng kết phát thưởng. Lớp 9/4 và 9/5 cổ vũ (20 em).

Thứ Tư, 20/03/2019

Buổi sáng

Dạy và học bình thường theo TKB

Học sinh thi HSG các môn văn hóa cấp thành phố tại trường Nguyễn Chí Diễu.

Buổi chiều

Dạy và học bình thường theo TKB.

16h: Đón đoàn khảo sát xây dựng thực tế của TP

Thứ Năm, 21/03/2019

Buổi sáng

Dạy và học bình thường theo TKB.

Học viện Âm nhạc dự giờ sinh viên TTSP.

Buổi chiều

Dạy và học bình thường theo TKB.

Tiết 4: Kiểm tra chung Địa lớp 6.

15h30: Ngoại khóa "Hóa học với đời sống"

15h30: Sinh hoạt câu lạc bộ ROBOTACON.

Thứ Sáu, 22/03/2019

Buổi sáng

Dạy và học bình thường theo TKB.

7h30: Đón đoàn quyết toán tài chính năm 2018 của thành phố.

Buổi chiều

Dạy và học bình thường theo TKB.

Thứ Bảy, 23/03/2019

Buổi sáng

HỘI TRẠI 26/3 (Khối 8 nghỉ học)

Thi tài năng ROBOTACON tại trường TH Lê Lợi (HS lớp 6,7)

Buổi chiều

HỘI TRẠI 26/3 (Khối 6,7 nghỉ học)

Chủ Nhật, 24/03/2019

Buổi sáng

Bế mạc Trại.