Thứ Hai, 19/03/2018

Buổi sáng

- Chào cờ, Tuyên truyền lịch sử ngày 26/3.

- Hội ý công việc đầu tuần sau Chào cờ.

- Dạy và học bình thường theo TKB

Buổi chiều

- Dạy và học bình thường theo tkb

- Tiết 5: Chào cờ, chương trình giao lưu "Thắp sáng ước mơ"

Thứ Ba, 20/03/2018

Buổi sáng

- Dạy và học bình thường theo TKB

Buổi chiều

- Dạy và học bình thường theo TKB

- 16h30: Đại hội Chi bộ trù bị

Thứ Tư, 21/03/2018

Buổi sáng

- Dạy và học bình thường theo TKB.

- 8h00: Họp các Tiểu ban Trại.

Buổi chiều

- Dạy và học bình thường theo TKB

Thứ Năm, 22/03/2018

Buổi sáng

- Dạy và học bình thường theo TKB

Buổi chiều

- K 6,7 nghỉ học.

- 13h45: Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2018-2020

Thứ Sáu, 23/03/2018

Buổi sáng

- Dạy và hcoj bình thường theo TKB

Buổi chiều

- Dạy và học bình thường theo TKB

Thứ Bảy, 24/03/2018

Buổi sáng

- K 8 nghỉ

- Hội trại 26/3 dành cho khối 9

Buổi chiều

- Khối 6,7 nghỉ.

- Hội trại 26/3 dành cho K9

Chủ Nhật, 25/03/2018

Buổi sáng

- 8h00: Bế mạc Hội trại.