Người nào để lại cho con cháu những điều trung nghĩa thì nhà ấy thịnh vượng. Kẻ nào để lại cho con cháu những mánh khoé gian hùng thì nhà ấy tất suy "

Ngày 16 tháng 07 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thông tin đơn vị » Nhà trường

Nhà trường

Cập nhật lúc : 17:34 31/10/2017  

CÁC KHOẢN THU NĂM HỌC 2017-2018

   THÔNG BÁO

CÁC KHOẢN THU NĂM HỌC 2017-2018 

STT   Nội dung Khối 6

Khối 7

Khối 8

Khối 9

1 Các khoản thu theo quy định          
- Tiền học phí cả năm (75.000đ/tháng) (theo QĐ: 05/2016/NQ-HĐND ngày 31/8/16 của HĐND Tỉnh TT Huế) 675,000 675,000 675,000 675,000
- Phí học nghề cả năm (theo QĐ: 05/2016/NQ-HĐND ngày 31/8/16)       128,000  
- Tiền bảo hiểm y tế (hạn thẻ từ 01/2018-12/2018; 12 tháng)    491,400 491,400 491,400 491,400
2

Các khoản thu phục vụ cho bản thân HS

         
- Tiền giấy thi, đề thi cả năm   45,000 45,000 45,000 45,000
- Tiền bảng tên, học ba, sổ liên lạc   30,000     25,000     25,000     25,000
Nước uống cả năm (3.000đ/tháng)                                                          27,000     27,000     27,000     27,000
- Tiền quỹ Đội cả năm   36,000 36,000 36,000 36,000
- Tiền ghế sân trường (chỉ thu HS khối 6)   40,000 0 0 0
- Áo quần đồng phục: quần xanh áo trắng(phụ huynh tự may cho HS)        
- Tiền trang phục TDTT (không bắt buộc)   100,000 100,000 100,000 100,000
- Aó ấm (không bắt buộc) 135,000 135,000 135,000 135,000
- Gửi xe đạp: 15.000â x 9 thaïng (nãúu có gửiï) 135,000 135,000 135,000 135,000
  Tổng cộng (nếu nộp đủ) 1,714,400 1,669,400 1,797,400 1,669,400

Số lượt xem : 568