Bạn đứng thứ mấy trong lớp không quan trọng nhưng phải thể hiện được đẳng cấp khi bước ra xã hội "

Ngày 25 tháng 06 năm 2018

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thông tin đơn vị » Ban Giám hiệu

Ban Giám hiệu

Cập nhật lúc : 05:59 13/09/2017  

Hiệu trưởng

 

Họ và tên:  Nguyễn Thị Minh Hương
Chức vụ:  Hiệu Trưởng
Email:  minhhuong311270.yahoo.fr
Điện thoại:  0914236669
Địa chỉ:  71 Nguyễn Biểu - Tp Huế

LĨNH VỰC PHỤ TRÁCH
- Phụ trách chung.
- Công tác tổ chức và cán bộ.
- Công tác kế hoạch, tài chính, CSVC trường học.

Số lượt xem : 473